Uzņēmuma reģistrācija Maltā

Atpakaļ 09 Aprīlis, 2018 Malta pamatoti tiek uzskatīta par vienu no labākajām vietām ES uzņēmējdarbības veikšanai. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis Vidusjūrā, kā arī uzņēmējiem labvēlīgā nodokļu politika kļuva par galveno iemeslu biznesa izaugsmei Maltā. Atšķirībā no daudzām citām valstīm ar zemu nodokļu likmi un atvieglotiem korporatīvās atskaites noteikumiem, Malta bauda autoritāti gan klientu, gan starptautisko partneru vidū.

Uzņēmuma reģistrācija Maltā ļauj organizēt jebkuru likumīgu biznesu ES jurisdikcijā. Pamatkapitāla apmērs ir 1200 eiro. Lai uzņēmums tiktu reģistrēts, ir nepieciešams samaksāt 20% no pamatkapitāla kopsummas – 240 eiro. Minimālais uzņēmuma dalībnieku skaits – 3 (priekšsēdētājs un divi akciju turētāji).

Neskatoties uz to, ka Malta tiek iekļauta labvēlīgas nodokļu politikas valstu sarakstā, lai veiktu uzņēmējdarbību valstī, ir nepieciešams veikt atskaiti. Maltas uzņēmējdarbības atšķirīgā iezīme ir zema nodokļu likme. Ienākuma nodokļa apmērs pirmajos divos mēnešos ir 35%. Pēc divu mēnešu termiņa iestāšanās valsts kompensē uzņēmējam 85% no samaksātās nodokļu summas. Tādējādi, faktiskā nodokļu likme ir tikai 5%. Turklāt, Malta noslēdza vairākus līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, tai skaitā ar Latviju un Krieviju. Juridiskais birojs INLAT PLUS international palīdzēs Jums risināt jebkādas grūtības Maltas uzņēmumā reģistrēšanas procesā, kā arī sniegs nepieciešamo juridisko nodrošinājumu.

Priekšrocības uzņēmuma reģistrācijai Maltā


Kompānijas darbības uzsākšana un uzņēmējdarbības veikšana Maltā ir saistīta ar vairākām priekšrocībām:


Kompānijas reģistrācija Maltā ļauj ne tikai nodrošināt labvēlīgu nodokļu plānošanu un paplašināt uzņēmējdarbību, bet arī dod iespēju sadarbībai ar starptautiskajām kompānijām, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt ES pilsoņa pasi.

Kontaktinformācija

Lai saņemtu konsultāciju un citu interesējošo informāciju, Jūs varat vērsties pie mums zvanot vai ierodoties INLAT PLUS international birojā, kā arī rakstot uz e-pastu:

Tālrunis: (+371) 672 997 76
Mobilais tālrunis: (+371) 296 216 15
E-pasts: info@inlatplusinter.lv
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38-612, Rīga, Latvija