Termiņuzturēšanās atļauja uz nodarbinātības pamata

Atpakaļ 04 jan., 2018 Kā iespējams saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā uz darba līguma pamata?

Termiņuzturēšanās atļauju uz nodarbinātības pamata var saņemt tajā gadījumā, ja pastāv uzņēmums, kas aktīvi nodarbojas ar saimniecisko darbību, ir reģistrēts un apmaksāts pamatkapitāls ne mazāk kā 2800 EUR, uzņēmums veic visu nepieciešamo nodokļu apmaksu un uzņēmumam nav nodokļu parādu.

Ārzemju darbinieka nodarbināšanās Latvijas uzņēmumā notiek pamatojoties uz darba līgumu. Viens no pamat nosacījumiem darba līgumā ir minimālais darba algas izmērs, ārzemju darbiniekam tas nevar būt mazāks kā 859 EUR pirms nodokļu nomaksas. Katru gadu darba algas izmērs tiek pārskatīts saskaņā ar statistikas datiem. Darba devējam arī ir nepieciešams reģistrēt darbinieku Valsts ieņēmumu dienestā.

Ārzemju darbiniekam ir tādas pašas darbinieka tiesības ka darbiniekam no Latvijas vai ES valstīm.

Kā ārzemnieks var saņemt darbu Latvijā?

Lai nodarbinātu ārzemnieku pamatojoties uz darba līgumu, darba devējam ir jāizsauc darbinieks, noformējot izsaukumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Izsaukuma noformēšanai, darba devējam ir nepieciešams publicēt vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā. Darba devējs ir tiesīgs noformēt izsaukumu ārzemju darbiniekam tikai tad, kad publicētāj vakancei nav pieņemt neviens no Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ES iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešamā kvalifikācija.
Lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apstiprinātu izsaukumu, darbiniekam ir jābūt atbilstošai publicētai vakancē izglītībai, vai dokumentam, kas apliecina darba pieredzi pretendējamā amatā ne mazāku par 3 gadiem.

Ja darba devējs vēlas nodarbināt darbinieku uz amatu, kuras pienākumu veikšanai ir nepieciešama licence, atļauja vai reģistrācija kādā konkrētā valsts vai privātā iestādē, tad darba devējam, noformējot izsaukumu ir nepieciešams uzrādīt minētos dokumentus.

Darba devējs, kurš vēlas izsaukt ārzemju darbinieku, var nepublicēt brīvo vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja darbinieks vēlas nodarbināt darbinieku sekojošiem amatiem:

• Augstas kvalifikācijas speciālists;
• Treneris;
• Mākslinieks;
• Koncertu rīkošanas uzņēmuma administrators vai tehniskais darbinieks;
• Kultūras pasākumu vadītājam, kas tiek rīkots no budžeta līdzekļiem;
• Profesionāls sportists;
• Akreditētas iestādes mācībspēks;
• Speciālists, kas sniedz pakalpojumus valsts organizācijām vai piedalās pasaules mēroga projektā, kurā piedalās Latvija;
• Ar darbinieku tika noslēgts uzņēmuma līgums.

Vakances publicēšana nav attiecināma uz studentiem, kas iebrauc Latvijā, lai izietu mācību praksi, stažējas kādā no Latvijas mācību iestādēs.

Kontaktinformācija

Konsultācijas saņemšanai vai papildus informācijai Jūs var vērsties pie mums zvanot vai ierodoties pie mums birojā.
Kontakttālruņi: +371 29621615, + 371 29419696
e-pasts bezmaksas konsultācijai: info@inlatplusinter.lv