Parādu piedziņa Latvijā

Atpakaļ 17 Jūlijs, 2017 Juridiskais birojs INLAT PLUS International ir gatavs palīdzēt jums ar parādu piedziņu Latvijā no fiziskām un juridiskām personām. Piedziņa var būt īstenota ārpustiesas vai tiesas kārtībā. Mūsu biroja juristi palīdzēs ne tikai atgriezt parādu, bet arī noregulēt attiecības starp kreditoru un parādnieku tādā veidā, lai abi spētu turpmāk veiksmīgi sadarboties.

Kā rāda mūsu biroja pieredze un prakse, lielākoties gadījumos parāda piedziņa notiek bez tiesas izmantošana. Mēs darbojies likuma ietvaros, kas pasargā fizisko un juridisko personu datus, un ievērojam LĀPPA (Latvijas ārpustiesas parādu piedziņas asociācija) reglamentu.

Kā notiek parādu piedziņa ārpus tiesas kārtībā?

1. Tiek veikta situācijas un dokumentācijas analīze, tai skaitā tiesiska iespēja dzēst parādu ar parādnieka īpašumu.
2. Tiek nodrošināta juridiskā konsultācija kreditoram un piedāvāti parādu saistību piedziņas varianti.
3. Notiek parādu piedziņas process, kas ietver:

Parāda piedziņas pakalpojumu izmaksas

Mūsu juridiskā biroja izmaksu aprēķins ir atkarīgs no parādu piedziņas procesa sarežģītības, kā arī no parāda summas. Pakalpojumu apmaksa tiek noteikta procentuālā izteiksmē un ir atkarīga no dzēstā parāda summas. Ja parādnieks nevēlas atgriezt parādu, tad parāda piedziņa ir iespējama tiesas kārtībā:


Kā notiek parāda piedziņa tiesas kārtībā:


Parāda piedziņa Latvijā, vēršoties pie mums notiek profesionāli un ātri. Mēs strādājas ar jebkuras sarežģītības pakāpes situācijām un vienmēr esam gatavi palīdzēt.

Kontaktinformācija

Telefons: +371 672 997 76, +371 296 216 15 
E-pasts bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanai: info@inlatplusinter.lv