JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Kompleksie juridiskie pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām:

Nekustamais īpašums:

  • Darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskais nodrošinājums un noformējums;
  • Nekustamo īpašumu meklēšana atbilstoši klienta vēlmēm;
  • Ar dzīvojamo ēku nodošanu ekspluatācijā un patvaļīgu būvju legalizāciju saistītu jautājumu risināšana;
  • Nekustamā īpašuma kopīpašnieku strīdus jautājumu risināšana un kopīpašuma atsevišķas lietošanas līgumu izstrāde;
  • Strīdus jautājumu risināšana attiecībā uz dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanu un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres līgumiem;
  • Kopīpašuma sadalīšana.

Ģimene un mantojums:

Kreditēšana:

  • Strīdus jautājumu risināšana saistībā ar hipotekārajiem kredītiem un nekustamā īpašuma ķīlu;
  • Kredītņēmēja un ķīlas devēja interešu aizsardzība.

Citi pakalpojumi:

  • Mednieku biedrību izveide, medību platību nomas līgumu sagatavošana un strīdus jautājumu par medību saimniecības vešanu risināšana;
  • Vekseļu jautājumu risināšana.
Saņemt konsultāciju